Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 1. Кінетика (плазма дуже низького, проміжного та низького тиску)

1Маловічко, ПП
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Космічна фізика
Мова: російська
Анотація: 

Робота присвячена вивченню поведінки дисперсивних альвенівських хвиль, зокрема інерційних та кінетичних альвенівських хвиль, у астрофізичній плазмі дуже низького, проміжного та низького тиску. Отримано нові, повні розв'язки. Показано, що розв'язки для «звичайних» та інерційних альвенівських хвиль є окремим випадком загального розв'язку. Проаналізовано вплив параметрів астрофізичного середовища на поведінку та властивості дисперсивних альвенівських хвиль. Отримано усі основні характеристики хвиль — дисперсію, затухання, поляризацію, збурення густини, збурення густини заряду, врахування яких дуже важливе для спостережень та реєстрації таких хвиль, а також для правильного розуміння ролі таких хвиль у різноманітних астрофізичних процесах, що відбуваються у космічному середовищі.

Ключові слова: альвенівські хвилі, плазма