Кількісний аналіз моделей атмосферної густини, придатних для розрахунку гальмування ШСЗ

1Жаборовський, ВП
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Рубрика: Обертання Землі і геодинаміка
Мова: українська
Анотація: 

Для визначення параметрів обертання Землі з лазерних спостережень ШСЗ потрібно моделювати їхній рух з точністю, не гіршою, ніж точність локації (3...5 мм). Для супутників, що знаходяться на навколоземних орбітах нижчих 1000 км таке моделювання ускладню-ється необхідністю врахування атмосферного гальмування. При цьому головною проблемою є визначення густини атмосфери Землі. Існує декілька методик визначення атмосферної густини в діапазоні висот до 1500 км. В цій роботі проводиться аналіз емпіричних моделей NRL-MSISE-00, DTM-2012 та JB2008, які можуть застосовуватися для розв’язання цієї задачі. Проведено кількісний аналіз випадкових похибок цих моделей та сформульовано деякі рекомендації з їхнього використання для моделювання руху ШСЗ при розв’язанні задач косміч-ної геодинаміки.

Ключові слова: атмосфера, густина, Земля, лазерні спостереження