Про маломасштабний αE2-ефект у конвективній зоні Сонця

1Криводубський, ВН
1Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
Рубрика: Фізика Сонця
Мова: російська
Анотація: 

Зроблено огляд явищ самоорганізації макроскопічних структур в природі, зумовлених негативною турбулентною в’язкістю, сутність якої полягає в передачі енергії спіральних турбулентних рухів від малих масштабів до великих (т. з. зворотний каскад енергії). Розглянуто ефект спіральної негативної турбулентної дифузії (маломасштабний α2-ефект Крайчнана), який виникає в сильно завихреній турбулентній високопровідній рідині, що перебуває в неоднорідному великомасштабному магнітному полі. Цей ефект має властивість «стягувати» неперервні магнітні поля в дискретні структури. Проведені нами розрахунки для двох моделей сонячної конвективної зони показали, що у глибинних шарах є сприятливі умови для збудження ефекту спіральної негативної турбулентної дифузії. У припущенні, що час життя τ2 спіральних структур дорівнює часові життя τ1 конвективних комірок, розраховані значення коефіцієнта спіральної негативної магнітної турбулентної дифузії ηαΤ досягають двох третіх величини коефіцієнта позитивної турбулентної дифузії ηΤ. Значною мірою це має сприяти самоорганізації первісно слабких неперервних магнітних полів у тонкі ізольовані магнітні силові трубки.

Ключові слова: αE2-ефект, Сонце