Тривалість горіння гелію у зір населень І...ІІІ

Захожай, ВА, Забуга, СІ
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(4):19-34
Start Page: Фізика зір і міжзоряного середовща
Мова: українська
Анотація: 

Отримано узагальнені апроксимаційні формули, які описують залежність «час горіння гелію — маса зір нульового віку» для інтервалів мас і елементного складу зір, які відносять до населень І...ІІІ. Апроксимацію проведено як з урахуванням осьового обертання зір, так і без його урахування. Досліджено закономірності, що проявляються у отриманих залежностях від вмісту важких хімічних елементів Z (у межах від 0 до 0.1), які включають характерні значення для зоряних населень І...ІІІ, і наявності/відсутності осьового обертання зір.

Ключові слова: апроксимаційні формули, горіння гелію, зорі населень І...ІІІ, маса зір нульового віку, осьове обертання зір