Кількісний аналіз спектру HD 108564

1Павленко, ЯВ
1Главная астрономическая обсерватория Национальной академии наук Украины, Киев, Украина
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2022, 38(6):43-58
Мова: українська
Анотація: 

Виконано кількісний аналіз спектру HD 108564. Це зоря головної послідовності спектрального класу K5V, атмосфера якої збіднена металами. Як спостережний матеріал використано якісні спектри HARPS з архіву ESO. Вміст елементів в атмосфері зорі визначався шляхом відтворення спостережних профілів ліній C I та вибраних ліній молекули С2, O I, Ca I, Si I, Sc II, Cr I, C I, O I, Na I, Mg I, Si I, Ca I, ScII, Ti I та Ti II, CR I, Mn I, Fe І та Fe II, Co I, Ni I, Cu I, Zn I. Вміст елементів визначався ітераційно, з перерахунком вхідних параметрів, якими є ефективна температура при фіксованому значенні прискорення вільного падіння (чи параметр при фіксованій ) та вміст елементів. Визначено вплив варіацій та , необхідних для досягнення однакового вмісту нейтрального заліза A(Fe I) та вмісту іонів Fe II A(Fe II) на результати визначення вмісту інших елементів. Отримані результати свідчать про надлишок легких елементів (С, О, Si) до групи заліза. Підтверджено відсутність лінії літію 670.8 нм з оцінкою верхньої межі вмісту A(Li) < –12.5 в шкалі, де сума всіх вмістів дорівнює одиниці. Визначена променева швидкість = = 111.21 км/с узгоджується з відомими оцінками інших дослідників. Визначено видиму швидкість обертання = 1.12 ± 0.5 км/s.

Ключові слова: вміст елементів, зоря HD 108564, зоряні спектри

Повний текст (PDF)