Космічна фізика

Про вплив корони на розподіл галактичних космічних променів при відсутності їхньої взаємодії з міжзоряним середовищем

Опис поширення сонячних космічних променів у міжпланетному середовищі на основі кінетичного рівняння

Параметри інфразвукових хвиль, згенерованих Челябінським метеороїдом 15 лютого 2013 р.

Дискретні УНЧ-моди в магнітосфері Землі поблизу мінімуму альвенівської частоти

Вплив високошвидкісних потоків сонячного вітру на інтенсивність галактичних космічних променів

Про структуру азимутальних дрібномасштабних УНЧ-коливань гарячої космічної плазми у кривому магнітному полі. Моди з дискретним спектром

Балістичні та дифузійні компоненти динамічних спектрів космічних променів надвисоких енергій від близьких транзієнтних джерел

Збудження пучками високошвідкісних протонів альвенівськї турбулентності у сонячному вітрі перед головною ударною хвилею Землі

Сторінки