Космічна фізика

Вплив високошвидкісних потоків сонячного вітру на інтенсивність галактичних космічних променів

Про структуру азимутальних дрібномасштабних УНЧ-коливань гарячої космічної плазми у кривому магнітному полі. Моди з дискретним спектром

Балістичні та дифузійні компоненти динамічних спектрів космічних променів надвисоких енергій від близьких транзієнтних джерел

Збудження пучками високошвідкісних протонів альвенівськї турбулентності у сонячному вітрі перед головною ударною хвилею Землі

Сторінки