Обертання Землі і геодинаміка

Статистичний аналіз орбітального руху вибраних штучних супутників Землі за період 24-го циклу сонячної активності

Координати полюса та тривалість доби з опрацювання лазерних спостережень низькоорбітальних супутників

Про науково-дослідницьку діяльність Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України у використанні ГНСС-технологій

Друга кампанія репроцесингу архівних спостережень в Центрі аналізу ГНСС-даних ГАО НАН України

Оцінка координат східноєвропейських перманентних ГНСС-станцій в системі координат IGb08 для GPS-тижнів 1709–1933

Технологія визначення тропосферних затримок у мережі активних референцних станцій ZAKPOS/UA-EUPOS

Кількісний аналіз моделей атмосферної густини, придатних для розрахунку гальмування ШСЗ

Оцінка точності та прогноз параметрів обертання Землі методом сингулярного спектрального аналізу

Визначення швидкостей руху східноєвропейських станцій за даними ГНСС-спостережень у Центрі аналіза ГНСС-даних ГАО НАН України

Сторінки