Contents No 2, 2015

Solar Physics

Krivodubskij, V.N.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(2):3-20
Abstract /

Full text (PDF)

Baran, O.A., Stodilka, M.I.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(2):21-33
Abstract /

Full text (PDF)

Structure and Dynamics of the Galaxy

Melekh, B.Y., Demchyna, A.V., Holovatyi, V.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(2):34-46
Abstract /

Full text (PDF)

Extragalactic Astronomy

Sliusar, V.M., Zhdanov, V.I., Alexandrov, A.N., Fedorova, E.V.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(2):47-58
Abstract /

Full text (PDF)

Physics of Stars and Interstellar Medium

Pavlenko, Y.V., Schmidt, M.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(2):59-72
Abstract /

Full text (PDF)

Rustamov, D.N., Abdulkerimova, A.F.
Language: Russian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2015, 31(2):73-
Abstract /

Full text (PDF)