Contents No 5, 2016

Problems of Astronomy

Yatskiv, Y.S., Rykhlova, L.V., Taradiy, V.K.
Language: Russian

Full text (PDF)

Medvedev, Y., Bondarenko, Y., Vavilov, D., Shor, V.
Language: Russian

Full text (PDF)

Bakhtigaraev, N.S., Levkina, P.A., Rykhlova, L.V., Chazov, V.V., Sergeev, A.V., Karpov, N.V.
Language: Russian

Full text (PDF)

Bakhtigaraev, N.S., Levkina, P.A., Rykhlova, L.V., Sergeev, A.V., Taradiy, V.K., Karpov, N.V., Chazov, V.V.
Language: Russian

Full text (PDF)

Positional and Theoretical Astronomy

Devyatkin, A.V., Gorshanov, D.L., L’vov, V.N., Tsekmeister, S.D., Chubey, M.S.
Language: Russian

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Zhilyaev, B.E., Andreev, M.V., Sergeev, A.V., Godunova, V.G., Butenko, G.Z., Taradiy, V.K.
Language: eng

Full text (PDF)

Babadzhanov, P.B., Kokhirova, G.I., Obrubov, Y.V.
Language: Russian

Full text (PDF)

Instruments and Devices

Aleshin, V.P., Grishin, E.A., Ivlev, O.A., Novgorodtsev, D.D., Shargorodsky, V.D.
Language: Russian

Full text (PDF)

Notes

Andruk, V.M., Pakuliak, L.K., Golovnia, V.V., Ivanov, G.A., Yatsenko, A.I., Shatokhina, S.V., Yizhakevych, O.M.
Language: Russian

Full text (PDF)