Властивості дисперсивних альвенівських хвиль. 3. Гідродинаміка (плазма дуже низького, проміжного та низького тиску)

1Маловічко, ПП
1Головна астрономічна обсерваторія Національної академії наук України, Київ, Україна
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2014, 30(4):58-
Start Page: Космічна фізика
Мова: російська
Анотація: 

У гідродинамічному наближенні досліджується поведінка дисперсивних альвенівських хвиль (ДАХ), які включають інерційні та кінетичні альвенівські хвилі, у астрофізичній плазмі дуже низького, проміжного та низького тиску. Одержані нові повні рішення. Проведено аналіз та порівняння результатів з кінетичним підходом. Показано, що на відміну від кінетичного підходу, у рамках гідродинамічного підходу для плазми дуже низького, проміжного та низького тиску вдається отримати одне повне рішення для ДАВ. В області слабкого затухання хвиль кінетичні та гідродинамічні рішення узгоджуються дуже добре, однак є області параметрів, де рішення суттєвим чином різняться. Проаналізовано вплив параметрів астрофізичного середовища на поведінку та властивості ДАХ. Отримано усі основні характеристики хвиль — дисперсію, затухання, поляризацію, збурення густини, збурення густини заряду, врахування яких дуже важливе для спостережень та реєстрації таких хвиль, а також для більш адекватного розуміння поведінки та ролі таких хвиль у різноманітних астрофізичних процесах, що відбуваються у космічному середовищі.

Ключові слова: альвенівські хвилі, плазма