Contents No 2, 2020

Extragalactic Astronomy

Izotova, I.Y., Izotov, Y.I.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(2):3-19
Abstract /

Full text (PDF)

Solar Physics

Loginov, A.A., Krivodubskij, V.N., Cheremnykh, O.K.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(2):20-33
Abstract /

Full text (PDF)

Dynamics and Physics of Solar System Bodies

Cheremnykh, O.K., Kryuchkov, Y.I., Fedorenko, A.K., Cheremnykh, S.O.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(2):34-57
Abstract /

Full text (PDF)

Kozak, L.V., Petrenko, B.A., Kronberg, E.A., Grigorenko, E.E., Kozak, P.M., Reka, K.D.
Language: Ukrainian
Kinemat. fiz. nebesnyh tel (Online) 2020, 36(2):82-96
Abstract /

Full text (PDF)